Umelecký kováč Imrich Csiba-CSIBASTEEL

,,Prečo platiť za imitácie, keď môžete mať originál."

Umelecký kováč pracujúci s kvalitným materiálom, tradičným spôsobom, čím je zaručená vysoká pevnosť a životnosť vyrobeného diela. Snažím sa vyhovieť zákazníkovi každého typu, či už je menej alebo viac náročný. Ďalej prevádzam reštaurátorské práce na dielach starých majstrov, až po moderné umenie a aj zákazník s vlastným návrhom je vítaný.